valitātes kontrole

 

Dažādo klientu atšķirīgās vajadzības un pieaugošā konkurence, mūsu piedāvāto pakalpojumu tirgū, pieprasa nepārtrauktu kvalitātes uzlabošanas procesu.

Uzņēmuma darbība tiek nodrošināta atbilstoši ISO 9001:2009 kvalitātes vadības sistēmas izstrādātiem standartiem, kā arī, pievēršot uzmanību kvalitātes sistēmas sistemātiskai pilnveidošanai.

Ikdienas darbā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība mērīšanas nodaļas pilnveidošanai, kas sevī ietver ikdienas mērinstrumentu kalibrāciju un pasūtījumam atbilstošu mērinstrumentu nodrošināšana.

Uzņēmums ir līdzatbildīgs materiāla izsekojamības nodrošināšanā.

Uzņēmuma mērķis ir sasniegt 0% sūdzību rādītāju.

 

SIA "CNC SAAN" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlīlīgumu SKV-L-2017/218 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.